2025

Lustrum Fria 40 jaar bij Galerie Forma Aktua Groningen.

2024

Herfst expositie Kunstencentrum K38 in Roden thema expositie ‘Ode aan de natuur’ met Christiaan Afman, Gerdie de Jong, Joris Collier, Paul Andringa, Kiki Jürgens en Joke Schepers. Expositie Harlingen Haven van Fria en Zilt met als thema ‘Verschuivingen’.
Banga Theekoepel expositie en de kunstenaar aan het werk in Franeker. Zilverstraat 16 / Noordelijk Bolwerk.
Zomersalon Galerie Forma Aktua.
Galerie De Gloeiende Oven. Thema expositie ‘Anno 2084’.
Stadsgalerie Leeuwarden. Tentoonstelling van de leden van Fria.
Galerie Anke Wijnia Franeker. Zomerexpositie. Etalageroute in Franeker.
Kunst in de tuinen 2024 Exmorra (Friesland).
Keunstrite 2024 Rondje Kunst ‘Traditie en Innovatie’ kunstroute Achtkarspelen bij Atelier De Heakiep van Folly Spoelstra en een expositie op het Gemeentehuis in Buitenpost.
Kunstwerk! in de Stellingen, Noordwolde KWIDS. Voorjaarsexpositie met thema ‘Verbinding’.

2023

Galerie Anke Wijnia Franeker.
Winter Sale expositie Beeldende kunst Galerie ‘De Gloeiende Oven’ Dokkum.
Y2 Wintersalon ‘ Frisjes’ expositieruimte Y2 Groningen.
Kunstencentrum K38 in Roden. Kunstwinkel Kleine kunst.
Visitekaartjes. Expositie miniatuurkunst. Galerie Paterswolde in Eelde-Paterswolde.
Grafiek Biennale 40×40 Grafisch Atelier Friesland in Leeuwarden.
Keunstrite Achtkarspelen Rondje Kunst 2023. Gemeentehuis Buitenpost en Galerie / Lijstenmakerij Fokje Pol in Harkema. | Tandarts Kamerling in Groningen.
Zomersalon. Galerie Forma Aktua in Groningen.
Seizoengasten. Fiets kunstroute Friesland door leden van de Fria www.seizoengasten.nl. Bloemenparadyske Kollum.
Galerie Forma Aktua, Groningen, kleine kunst.
Kunst aan Huisroute Lauwersland, “Samen” jubileum 30 jaar. Terpkerkje Raard met Paul Andringa en Cobi Leentjes.
Incl. Lijst. Atelier Horneman jubileum expositie Hooghouse in Groningen.
Galerie/Kunstuitleen Kunst in huis Veendam. Wintersalon ‘Zo binnen, zo buiten’. Met Christiaan Afman en Roelof Huizing.
Wintersalon Y2 ‘19 graden’. Damsterdiep 299 Groningen.
De Portiersloge, de kleinste Galerie van Groningen. Tekeningen in inkt, gewassen inkt en aquarel. Solo.
Kunsthandel/Galerie Richard ter Borg, Groningen.

2022

Galerie Paterswolde ‘Visitekaartjes 2022’.
Wadtkunst expositie Fria en Zilt Harlingen Haven.
Kunsthandel/Galerie Richard ter Borg Groningen.
Tandartspraktijk Kamerling Groningen.
Kerken in Oudwoude en Westergeest, Stichting Alde Fryske Tsjerken en het tsjerkepaad in Friesland; expositie van werk van Fria leden.
Wintersalon Y2 Groningen, “Wat is het heet”.
Galerie Forma Aktua Zomersalon Groningen.
BOSK expositie van werk van Fria leden bij Stenden Leeuwarden.
Stips. Kunstgalerie. Groningen.

 

2021

Pakje Kunst Groningen.
Galerie Paterswolde. “Visitekaartjes”. Eelde-Paterswolde.
Fria expositie bij Tresoar in aLeeuwarden. Vazen. “Langstme in gles”.
Kunstcode Rood. DOAS Leeuwarden. Expositie van de Fria en Zilt.
Galerie Forma Aktua Groningen. Zomersalon ‘Dansen op een vulkaan’.
Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen. Expositie, ‘Corona en de verkoop’.
Kunsthandel/Galerie/Veiling Richard ter Borg Groningen. Werk in de etalage.
Tandartspraktijk Kamerling Groningen.
Stips, Kunstgalerie hoek Poelestraat/Peperstraat in Groningen.

 

2020

Reizend kunstboek van de leden van de Fria.
Y2 Wintersalon Groningen.
Tresoar in Leeuwarden, expositie van de leden van de Fria met als thema ‘Besiele troch Fryslan’.
Galerie Forma Aktua Groningen, zomersalon ‘Zomerzotheid’.
Galerie Westerkade Leeuwarden, ‘Kunstenaar laat je vrijheid zien’.
Pakje kunst Leeuwarden.
Jubileum expositie Fria Galerie Willemskade 22 Leeuwarden.
Vrij?!! ‘Een expositie over vrijheid in Nederland’ bij Kunstlievend genootschap Pictura in Groningen.
Werk in de etalage bij Kunsthandel/Galerie Richard ter Borg, Folkingestraat 33 Groningen.

2019

Y2 Wintersalon Groningen.
‘Intaglio Frisia’ expositie Grafisch atelier Friesland in Leeuwarden. Thema: Panta Rhei in het kader van Grafiek2019. Muzikale omlijsting opening door Gwendolyn van Essen.
September Kunst, een expositie in de kerk Martinikerk te Franeker.
Kunstroute Kunst in de etalage 2019 Oldenzaal.
Kunstlievend genootschap Pictura Groningen, een Grafiek expositie met het thema Panta Rhei in het kader Grafiek2019.
Fria ‘Austellung’ in Kasteel Friedland in Duitsland, expositie van Fria leden.
Sköft expositie in Leeuwarden.
Expositie van de Frialeden te gast bij de Galerie van het Drents schildergenootschap bij Warenhuis Vanderveen in Assen.
‘Bevings’ bij het Kunstlievend genootschap Pictura in Groningen, een expositie over Groninger aardbevingen.

2018

Fria over Zee op Vlieland in het Museum Trompshuys en Galerie Maritiem Vlieland.
Fria over Zee Ameland expositie bij ’t KoaikersHuus Buren.
Fria samen met Zilt, een expositie in het Entrepotgebouw (voormalig douanegebouw) aan Harlingen Haven.
Expositie van de Fria leden bij het Martin Luther Haus in Leer Duitsland georganiseerd door de BBK Ostfriesland.
Galerie Bas10 Sneek Zomersalon Fria,
Y2 Groningen wintersalon ‘Hartstikkuh koud’.
Stips Poelestraat Groningen.\

 

2017

Galerie Nou nog Mooier! Warfhuizen ‘Winterpracht’.
Galerie Regio Art Rijnmond Spijkenisse.
Atelier Horneman.
Galerie De Stoker Amsterdam met Shoshannah Brombacher, opening Henk Puts beeldend kunstenaar en kunsthistoricus.
Kunst in de kerk Ootmarsum.
Galerie van Harinxma Beesterzwaag zomerexpositie.
5×5 small art Terra Art projects Zoetermeer.
De SMAHK/Defka Venestraat 88 Assen Stedelijk Museum Assen
Fria over Zee, groepsexpositie op Ameland ‘Deining’.
Kunstencentrum K38 Roden ‘in de Ban van het Beest’ Culturele kring Roden.
Galerie Gewaagd Hornhuizen voorjaarsexpositie ‘Sterke vrouwen’.
Kunstlievendgenootschap Pictura Groningen expositie ‘Masterpiece’.
Stips Poelestraat Groningen, kunstwinkel/galerie.
‘De cirkel is rond’ Atelier Horneman Groningen.
Kunsthandel/Galerie Richard ter Borg, Folkingestraat 33 Groningen.

2016

Wintersalon Y2 ‘Kouder in ’t hart’ Groningen.
Galerie de Pronkkoamer Saaxumhuizen.
Art Super 2016 Witte kerk van Hemrik.
Fria expositie ‘geïnspireerd door Sir Lawrence Alma Tadema’ Tresoar Leeuwarden ‘Besiele troch Alma-Tadema, 24 keunsters fan Fria’.
Kunstlievend genootschap Pictura en Atelier Horneman Groningen ‘Groninger Grafiek’.
Jubileum Galerie De Pronkkoamer Saaxumhuizen.
Expositie bij Richard ter Borg, Kunsthandel/Galerie Folkingestraat 33 Groningen.
Galerie Oostwal 2 expositie ‘Pure levensvreugde’ Ootmarsum.
Het kerkje van Ginnum in Noord Friesland. Studie weken en expositie juni-juli.
Galerie de Groninger Kroon, ‘Salon Aquarel’, Finsterwolde.
‘t Clockhuys Haren Het Centrum voor Kunst en Cultuur Haren.
Nou nog mooier! Galerie en lijstenmaker Warfhuizen, ‘in beweging’.
De Pronkkoamer. Galerie voor hedendaagse kunst Saaxumhuizen.
‘Fria over zee’. Groepsexpositie van Fria leden op Ameland.
Galerie November en Landal State.
De Portiersloge, de kleinste galerie van Groningen
‘Absence and presence’ project prints exhibition in Exeter UK by Catherine Cartwright Library and Gallery in Exeter
‘Lust & Liefde!’ Expositie ter ere van Valentijn. Kunstlievendgenootschap Pictura, Martinikerkhof in Groningen
Museum het Hannemahuis Harlingen; Keatling, Ferhalen yn Sulver expositie van het project Hennie Broers met miniatuurkunst in zilver en een schitterend uitgegeven boekwerk.
Wintertentoonstelling/wintersalon ‘De kou in het hart’ Y2 Oosterhamrikkade Y2 Groningen.

2015

De Pronkkoamer. Galerie voor hedendaagse kunst Saaxumhuizen. 
ART Super 2015 Wittekerk Hemrik.
Kunst aan de Vaart Assen. 
Kunstlievend genootschap Pictura Groningen 5×5 small art expo.
Fria 30 jaar jubileum expositie in het Fries historisch en letterkundig centrum: de smaak van Fria in TRESOAR Leeuwarden.
Deelname aan Waarde Theo, beste broer een kunstwerk van Liliane Top met oren van 125 levende kunstenaars. Ik heb een oor geleend voor de wand die gepresenteerd wordt op Art Square Amsterdam.
Fria over zee Ameland jubileum expositie 30 jaar Fria Natuurcentrum Nes en Galerie November.
De kunstroute van het A-kwartier expositie in het Der A-theater in Groningen.
Project ‘Structuur’ Grafisch Atelier Friesland in de Haniasteeg in Leeuwarden grafisch kunstboek een project van 19 grafici.
Kunsthandel/Galerie Richard ter Borg Folkingestraat 33 Groningen.
Werk in stock, Galerie Forma Aktua Groningen.
Stips. Galerie/kunstwinkel Groningen. 
Galerie De Groninger Kroon, Finsterwolde. ‘Bloemrijke verleiding’.
Galerie de Pronkkoamer Saaxumhuizen.
‘Abscence or Presence’ Printmaking internationaal grafisch project o.l.v. Catherine Carthwright Londen.
‘Below’ Expositie Atelier Horneman Groningen.
It Frysk Skilderhus Galerie Leeuwarden.

2014

Schathuys Borg Verhildersum Leens.
Solo expositie Politiebureau Groningen.
Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen ‘Publiekslieveling’.
Galerie Nora de Klein Appelscha.
Art Super Witte kerk Hemrik.
Stips, Galerie/kunstwinkel Poelestraat 23 Groningen.
De kunstroute van het A-kwartier Groningen.
Sieraden project met kunst in zilver Hennie Broers Atelier Nyello Leeuwarden.
Kunsthandel/Galerie Richard ter Borg Groningen.
Hasenkabinett Weener Duitsland ‘Feind und Freund vom Hasen’, Albion Putti, opening met aria’s van Gwendolyn van Essen.
Expositie Expoor Station Ulrum.
De Portiersloge de kleinste Galerie van Groningen.
Galerie het Raadhuis Eenrum Nederland viert feest (200 jaar Koninkrijk der Nederlanden).
Fria over zee. Ameland.
Centrale bibliotheek Den Haag,’ Al Mutanabbistreet starts here’ kunstboeken project.
Forma Aktua Groningen.
Galerie Bloemrijk Vertrouwen Aldtsjerk ‘Bijzondere Vrouwen’.
Hortus Haren met een voordracht van dichter Ruurd van de Weij Fortin.
Galerie/Kunsthandel Richard ter Borg Groningen.

2013

Kunstlievend genootschap Pictura Groningen.
Mundikatshow Martiniplaza Groningen.
Galerie/Kunsthandel Richard ter Borg Groningen.
Galerie de Groninger Kroon Finsterwolde ‘Engelen en Madonna’s’. Galerie het Raadhuis ‘Vogels van het Groninger land’ Eenrum.
Cultureel Centrum Zuidhorn met Willem Corsius.
Galerie het Raadhuis Eenrum
‘Alles is vierkant’.
Galerie Bolumen Ameland.
De A-kwartier kunstroute Groningen.
Galerie Brink 7 Yde.
Center of Book Arts in samenwerking met het Poet’s house in New York City.
De 3e Friese mini-prent biennale; De Galerij Schouwburg De Lawei Drachten.
Poli oogheelkunde UMCG Groningen duo expositie met Willem Corsius.
Koetshuis Ewsum Middelstum.
Cambridge Arts Council in Cambridge Massachussets USA.
John Rylands Library, University of Manchester UK.
Galerie Bloemrijk Vertrouwen Aldtsjerk, ‘Vrouwen van ver’.
Culturele zondag in het Paleis Groningen, Cinema editie.

2012

Benefiet Beurs Kunstlievend genootschap Pictura Groningen.
Atelier Horneman Ten Boer ‘Gathered through facebook’: met zang van Gwendolyn van Essen.
Jubileumexpositie Wallstreet-studio Groningen.
Galerie de Groninger Kroon Finsterwolde, ‘Als Kat en Hond’.
De Nacht van Kunst & Wetenschap Groningen, ‘Healthy ageing’, in het Academie gebouw aan het Broerplein; Gwendolyn van Essen en Wilma Vissers tonen kunstboeken.
Kleurrijk Hellendoorn.
Open Atelierroute Ten Boer
Stichting Kunst en Ambacht Ten Boer.
Ned.hervormde kerk Ballum Ameland.
Galerie Bloemrijk Vertrouwen Aldtsjerk. Thema ‘Gesluierd’.

2011

De Portiersloge Groningen.
De Ploeg Wintersalon in het Paleis Groningen.
Kunsthandel/Galerie Richard ter Borg Groningen.
Muzikale omlijsting expositie Gemeentemuseum Maassluis.
Expositie/open atelier in de Dorpskerk van Lichtaard.
Het Grafisch Museum Groningen, De Ploeg 2011.
Muzikale omlijsting opening aquarellisten tentoonstelling in Pulchri Studio Den Haag (van Pulchri leden) op zaterdag 7 mei. Piano en Zang: Max Kleinen en Gwendolyn van Essen.
Hotel Nobel Ballum Ameland.
Galerie Bolumen Ballum Ameland.
Koetshuis Mensinghe Roden met Groninger kunstkring De Ploeg.

2010

Wintersalon Groninger Kunstkring de Ploeg Noorderkerk, Groningen.
Kerk in Lichtaard Noord Friesland expositie/open atelier.
Café Diep Groningen.
Pluimage Groningen.
Salon expositie A kwartier in Openluchtmuseum het Hoogeland in Warffum. Overzichtstentoonstelling kunstkring de Ploeg.
Kunstruimte Noorderstation Groningen. Installatie ‘Tijd in de ruimte.’
Galerie Art Trading Holland, Ulvenhout-Breda.

2009

Kunsthandel/Galerie Richard ter Borg, Groningen. 
Wintersalon Groninger kunstkring De Ploeg, Groningen.
Galerie de Groninger Kroon Finsterwolde. ‘Paardenkracht’. 
Wallstreet studio Galerie voor abstracte kunst, Groningen. Solo. 
Opening 7 november om 16.00 uur door Erik Zwezerijnen met zang van Gwendolyn van Essen.
Diep restaurant. Solo. 
A-kwartier kunstroute Groningen, afbeelding in het blad Tableau.
Kerk in Lichtaard, Friesland. Solo expositie/Open atelier.
De Portiersloge, installatie ‘Tijd in de Ruimte’ Groningen.
Galerie Windkracht 13, Den Helder.
Galerie en Kunstuitleen Spiegelbeeld Emmen.

2008

De Ploeg negentig ’toen en nu’.
Tentoonstelling ter ere van het 90 jarig bestaan van de Groninger Kunstkring de Ploeg in het Koetshuis van Borg Verhildersum Leens.
A-kwartier de Kunstroute Groningen.
Expositie middeleeuwse kerk Ginnum slotexpositie; opening zondag 14 september met een vesperviering 17.00 uur met zang van Gwendolyn van Essen (Agnus Dei Bach).
Galerie Nora de Klein stock expositie.
Galerie Lemferdinge Paterswolde.
Galerie – beeldentuin De Groninger Kroon Finsterwolde ‘Kattekoppen en andere schatjes’.
Universitair Medisch Ziekenhuis Groningen.
Expositie van de ‘Noordelijke kunstenaars’ in de kerk van Ginnum Friesland.
Galerie Nora de Klein Groningen.

2007

Galerie en Kunstuitleen Spiegelbeeld Emmen.
‘Kijken naar dichters’, ter ere van de poëzie week portretten van Groninger dichters in de etalages van de Folkingestraat en Selexyz Wristers te Groningen.
Pronkkoamer, Galerie voor hedendaagse kunst, Saaxumhuizen.
Expositie in de Wandelhalle bij het Heimatmuseum in Bad Zwischenahn in Duitsland in het kader van de Open Atelierroute Groningen en de Hollandwoche in Duitsland.
Kunst & kunst Groningen.
Open Atelierroute Groningen.
Kunstlievend genootschap Pictura Groningen 175 jaar.
Galerie en Kunstuitleen Spiegelbeeld Emmen.

2006

Galerie St. Jan Groningen.
Galerie en Kunstuitleen Spiegelbeeld Emmen.
Galerie Restaurant de Kamer Emmen.
Life in the city Groningen.
In stock Galerie Noord Groningen.
Galerie Oost ‘99 Hoorn.
Galerie/Kunstproeverij Erika Stulp Groningen.

2005

Kunst manifestatie Martiniplaza Groningen.
Open Atelierroute Groningen.
Galerie ‘De Wenende Maan’ in de Kerk van Opwierde: Opera zang bij de Suikersymphonie ‘Zucara est, quae vitae saporat’gecomponeerd door Erik Zwezerijnen.
Galerie St. Jan Groningen.

2004

Kunst Manifestatie in de der Aa-kerk Groningen.
Centrale Openbare Bibliotheek.Groningen, Leescafé Belcampo.
Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.
Galerie Z.T. Groningen.
Sociëteit de Harmonie Groningen.

2003

Galerie voor de Toepasselijke Kunst Groningen.
Academisch Ziekenhuis Groningen.
Galerie Brasserie ’t Kommissiehuys Nijega.

2002

Juridische Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen.
Expositie ‘Deurbraak’, In het gebouw van Groningen op de Ladder in Groningen.
Galerie De Gast Zuidhorn.

2001

Open Atelierroute Groningen.
Galerie Briljant, Briltil. Zomer/najaar.
Galerie Briljant, Briltil. Najaar/winter.

2000

Rijksuniversiteit Groningen. Harmoniecomplex en biologisch centrum Haren.
Kunsthuis de Permanente Groningen.
Informatie Beheer Groep Groningen.

Copyright © 2023 Gwendolyn van Essen